آدرس :
اصفهان - خیابان طیب -روبروی شیرینی خورشید - ساختمان ماتا - ورودی 2 - طبقه اول - واحد 25
 
 
تلفن تماس :
32357005 ( 30خط)
 
پست الکترونیک  :

info@farataz.com