صبانت ، دفتر مرکزی صبانت، sabanet ، ADSL ، پرسرعت ، نمایندگی فروش کشوری ، نمایندگی رسمی ، اعطای نمایندگی رسمی ، فروش آنلاین ، ثبت نام آنلاین

مشترکین گرامی انتقال حجم باقیمانده به دوره جدید با دارا بودن شرایط ذیل امکان پذیر است

1- سرویس جدید می بایست از لحاظ سرعت ، زمان ، حجم و مبلغ از سرویس قبلی مساوی یا بالاتر باشد و به بهره برداری رسیده باشد .

2- مشترک حداقل 3 روز قبل از اتمام زمان سرویس قبلی اقدام به تمدید سرویس جدید نموده باشد .

3- با توجه به اینکه برخی سرویس ها دیگر ارائه نمی گردند و مشترک خواهان انتقال حجم به دوره جدید می باشد لذا مشترک می بایست بندهای 1 و 2 اطلاعیه را رعایت نماید و به همین منظور برای رسیدن به حجم سرویس قبلی خود می بایست پس از خرید سرویس جدید و به منظور جبران کاستی حجم در سرویس جدید، همزمان اقدام به خرید حجم اضافه مورد نیاز نماید .

4- با توجه به این که اکثریت سرویس ها که بصورت یکساله و شش ماهه قابل ارائه ، همراه با کاهش قیمت بوده است ، لذا در صورت انتخاب این سرویس ها توسط مشترک ، می بایست بند یک اطلاعیه کاملاً رعایت گردد .

5- تنها حجم سرویس و حجم اضافه خریداری شده در سرویس قبلی قابل انتقال به دوره جدید می باشد و شارژهای هدیه و حجم باقی مانده از دوره های ماقبل شامل انتقال به دوره جدید نمی باشد .

6- مشترک با دارا بودن شرایط فوق ، باید مراتب را جهت انجام انتقال به واحد فروش فراتاز با شماره تلفن 2357005(8خط) اعلام نماید که از تاریخ اعلام به مدت 72 ساعت کاری در صورت دارا بودن شرایط فوق انتقال حجم انجام میگردد