صبانت ، دفتر مرکزی صبانت، sabanet ، ADSL ، پرسرعت ، نمایندگی فروش کشوری ، نمایندگی رسمی ، اعطای نمایندگی رسمی ، فروش آنلاین ، ثبت نام آنلاین
موضوع: سرویسهای نامحدود
                  
با سلام
به اطلاع میرساند به منظور عملیاتی نمودن مصوبه 181 درخصوص تعرفه های سرویس های نامحدود کلیه سرویس های قبلی غیرفعال وسرویس های جدید به شرح ذیل به لیست تعرفه های این شرکت افزوده و سرویس های جدید دارای حداقل ترافیک دریافتی بوده که سیاست استفاده منصفانه برروی آنها اعمال  می گردد.
مبلغ با مالیات ( ریال ) مبلغ بدون مالیات ( ریال ) حداقل ترافیک دریافتی در ماه (گیگابایت) سرعت قبل از اعمال محدودیت ضریب تسهیم سرعت بعد از اعمال محدودیت سرویس سرعت 1ماهه
121500 112500 2.5 128Kb 1 به 8 32Kb نامحدود برنزی 128
226800 210000 5 1536Kb 1 به 8 64Kb نامحدود برنزی 256
394200 365000 10 2048Kb 1 به 8 128Kb نامحدود برنزی 512
685800 635000 20 3072Kb 1 به 8 256Kb نامحدود برنزی 1024
1166400 1080000 40 4096Kb 1 به 8 384Kb نامحدود برنزی 2048
2735424 2532800 125 6144Kb 1 به 8 768Kb نامحدود برنزی 6144
3468096 3211200 166 8192Kb 1 به 8 1024Kb نامحدود برنزی 8192
                 
تعرفه سرویس های نامحدود اقتصادی به شرط استفاده منصفانه
مبلغ با مالیات ( ریال ) مبلغ بدون مالیات ( ریال ) حداقل ترافیک دریافتی در ماه (گیگابایت) سرعت قبل از اعمال محدودیت ضریب تسهیم سرعت بعد از اعمال محدودیت سرویس سرعت 1ماهه
324000 300000 10 1024Kb 1 به 8 128kb نامحدود اقتصادی 512
540000 500000 20 1024Kb 1 به 8 256kb نامحدود اقتصادی 1024
972000 900000 40 2048Kb 1 به 8 384kb نامحدود اقتصادی 2048
                       
 
 
لذا خواهشمند است اطلاع رسانی لازم درخصوص تعرفه های فوق ذکر به پرسنل ، مشترکین و زیر مجموعه ای خود صورت پذیرد .
                                                                                                                   
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری