صبانت ، دفتر مرکزی صبانت، sabanet ، ADSL ، پرسرعت ، نمایندگی فروش کشوری ، نمایندگی رسمی ، اعطای نمایندگی رسمی ، فروش آنلاین ، ثبت نام آنلاین
با توجه به این که تعداد معدودی از مشترکین در ساعات مصرف رایگان به صورت پیوسته اقدام به مصرف بی رویه پهنای باند نموده و مصرف منصفانه را رعایت نمی نماید  این امر باعث گردیده دیگر کاربران نتوانند به طورمطلوب از سرویس شبانه رایگان بهره برداری نمایند .
لذا مقرر گردید در کلیه مراکز مخابراتی تحت پوشش این شرکت مشترکین فعال بتوانند 2 برابر مجموع حجم سرویس و ترافیک اضافه خریداری شده خود را به طور رایگان در بازه زمانی 2 الی 7 صبح استفاده نمایند.
لذا آن دسته از مشترکین که مصرف منصفانه را رعایت ننموده و حجم هایی به مراتب بالاتر از 2 برابر سرویس خریداری شده خود را مصرف نموده اند باتوجه به سیاست فوق ، می بایست حداقل نیمی از حجم مازاد مصرف شده در ساعات رایگان را به صورت حجم اضافه خریداری ، تا سیستم به آنها اجازه دهد با همان سرعت روزانه خود اقدام به بهره برداری از سرویس رایگان شبانه به شرط استفاده منصفانه نمایند .
از آنجا که همواره مشتری مداری ، سیاست اصلی این شرکت بوده و می باشد ، به منظور جبران حجم های مازاد مصرف شده این گونه مشترکین ، این شرکت از مورخ 1393/06/19 کلیه حجم های مازاد استفاده شده مشترکین فوق را در نظرنگرفته و به عبارت ساده تر آنها را صفر نموده است تا از این تاریخ بتوانند با رعایت مصرف منصفانه و با خرید حجم اضافه ، اقدام به مصرف 2 برابر حجم اضافه خریداری شده خود درساعات رایگان شبانه نمایند.
لذا خواهشمند است اطلاع رسانی این موضوع به صورت صحیح به مشترکین ، پرسنل وزیر مجموعه های خود صورت پذیرد ودر صورت هرگونه سئوال با کارشناسان استان خود تماس حاصل نمائید .
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری